Манай бүтээгдэхүүн


ГанТесла ХХК-ий чадварлаг мэргэшсэн инженер техникийн хамт олон нь хэрэглэгч та бүхний хүсэлт зураг төслийн дагуу цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн цогц шийдэл бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Манай бүтээгдэхүүн нь Олон улсын чанарын шаардлагыг бүрэн хангана.Хэрэглэгч та хүсвэл бид дэлхийн тэргүүлэх үйлдвэрийн цахилгаан тоноглолыг сонгон авч угсралт суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэнэ. Бид үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүндээ чанарын баталгаа өгч сургалтанд бүрэн хамруулдагаараа давуу юм.
Дэд станц

Дэд станцын ашиглалт, засвар үйлчигээ

Дэлгэрэнгүй..

Микро процессорын релей хамгаалалт

Микро процессорын релей хамгаалалтын худалдаа угсралт тохируулга

Дэлгэрэнгүй..

Цахилгаан тоноглол

Цахилгаан тоноглолын туршилт тохируулга

Дэлгэрэнгүй..

Нам ба өндөр хүчдэл

Нам ба өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоноглол нийлүүлэлт угсралт

Дэлгэрэнгүй..Бэлтгэл тэжээлийг автоматаар залгах байгууламж


ГанТесла ХХК-ий чадварлаг мэргэшсэн инженер техникийн хамт олон нь хэрэглэгч та бүхний хүсэлт зураг төслийн дагуу цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн цогц шийдэл бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Манай бүтээгдэхүүн нь Олон улсын
Харилцагч байгуулгууд