ГАНТЕСЛА БАГ

АЮУЛГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ, ЧАНАРТАЙ

НЭГ БАГ

Чадварлаг хамт олон

Илүү ихийг...

Илүү хялбарханаар

Монгол инженерийн ур ухаанаар

Илүү ихийг...

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider electric компаны релей хамгаалалтын шийдлүүд

Илүү ихийг...

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider electric компаны релей хамгаалалтын шийдлүүд

Илүү ихийг...

Дэд станц

Дэд станцын ашиглалт, засвар үйлчигээ

Дэлгэрэнгүй..

Микро процессорын реле хамгаалалт

Микро процессорын реле хамгаалалтын худалдаа угсралт тохируулга

Дэлгэрэнгүй..

Цахилгаан тоноглол

Цахилгаан тоноглолын туршилт тохируулга

Дэлгэрэнгүй..

Нам ба өндөр хүчдэл

Нам ба өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоноглол нийлүүлэлт угсралт

Дэлгэрэнгүй..Мэдээ мэдээлэл


Ажиллагааны мэдээ

РХА-н ажиллагааг огноо, тасарсан тоноглолын нэр, төрөл, ажилласан хамгаалалтуудыг бүртгэнэ. Салбар, дэд станц, хүчдэлийн түвшингээр нь шүүн харах боломжтой.

10 MAY 2013

Тавилын карт

Механик болон микропроцессорын реле хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжүүдийн нэгдсэн тавилын картыг шинэчилсэн байдлаар бүртгэж хөтөлнө.

10 MAY 2013

Шинэчлэлийн судалгаа

ЦДҮС ТӨХК-нийн нийт таван салбарын хэмжээнд микропроцессорын релегээр шинэчлэгдсэн дэд станцуудыг салбар тус бүрээр нь болон нэгтгэж гаргасан судалгаа.

10 MAY 2013


Харилцагч байгуулгууд